Artıbir Yayınları

2.Sınıf Bir Paragraf Bir Problem

Bir PARAGRAF, BİR PROBLEM kitabını niçin kullanmamız gerekir?

Bilindiği üzere öğrencilerimizin en önemli ihtiyacı, okuduğunu anlama ve yorumlamadır. Ayrıca problem çözmeden önce problemi doğru anlamak ve bu doğrultuda çözüm becerilerini geliştirmektir.  Eğitim öğretim hayatımızda bütün dersler ve hayatımızın bütün dönemlerinde dilimiz Türkçenin çok önemli yeri vardır. Bunun için de okuma becerimizi geliştirirken okuduğumuzu anlamak ve anladığımız doğrultuda soruları doğru cevaplandırabilmek gerekir. Problemleri doğru anlamak ve çözebilmek için de okuduğunu anlamanın çok önemli bir yeri vardır. İşte bu nedenlerle bu kitabı yazma gereği hissettik. 

Bir PARAGRAF, BİR PROBLEM adlı kitabımızda müfredat programında yer alan her konuya ve konulara bağlı tüm kazanımlara yeterince yer verdik. Kitabımız hem Türkçede hem de matematikte birbirine paralel olarak sekiz ünite ele alınmıştır. Paragraflar genel olarak ünitelere bağlı konular ve ünite içerisinde yer alan kazanımlar ve dilbilgisi kurallarını uygun olarak yazılmış ve sorular da bunlara uygundur. Her ünitenin ilk bölüm paragraflarında sorular açık uçlu, diğer bölümlerde ise çoktan seçmeli sorular olarak hazırlanmıştır.

Matematikte ise her konudan yeterince problem hazırlanmış, problemlerin doğru cevapları da her sayfanın alt bölümünde karışık olarak verilmiştir. Sadece Ünite değerlendirme testlerinde çoktan seçmeli sorulara yer verilmiştir.

Hem paragraf hem de problemlerde son bölümlerde “Yeni Nesil ” sorular hazırlanarak öğrencilerimizin kendilerini değerlendirebilmelerine ve dikkatlerini ölçmeleri için fırsat oluşturulmuştur.

Kitabımızdaki her paragraf, her problem ve her soru özenilerek ve dikkatle hazırlanmış, siz değerli veli ve öğrencilerimizin beğenilerine sunulmuştur. Kitabımızı beğeneceğinizi umar hepinize başarılı eğitim öğretim süreci geçirmenizi temenni ederiz.