Artıbir Yayınları

4 Sınıf Robotik Kodlama (Dikkat Geliştirme)

Bu özel kitap, 4. sınıf öğrencilerinin zihinsel becerilerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen çok yönlü bir kaynaktır. İşte kitabın temel özellikleri:

Sözel ve Sayısal Kodlama: Kitap, öğrencilere hem sözel hem de sayısal kodlamanın temellerini öğretir. Bu, öğrencilere mantıklı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmede yardımcı olur.

Bilmece-Bulmaca Kodlama: Kitap içerisinde yer alan bilmece ve bulmacalar, öğrencilerin mantıklı düşünme yeteneklerini test ederken aynı zamanda eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunar.

Yön ve Koordinat Kodlama: Öğrencilere yön ve koordinatlarla çalışmayı öğretir. Bu, özellikle matematiksel düşünmeyi ve uzaysal becerileri geliştirmede yardımcıdır.

Renk, Sembol ve Piksel Kodlama: Kitap, renkler, semboller ve pikseller aracılığıyla kodlamanın temel prensiplerini öğretir. Görsel öğelerle kodlama yapmak, öğrencilere yaratıcı düşünme yetenekleri kazandırır.

Braille ve Mors ile Kodlama: Kitap, Braille alfabesi ve Mors kodu gibi alternatif kodlama yöntemlerini tanıtarak öğrencilerin farklı dil ve kodlama sistemlerini keşfetmelerine olanak tanır.

Simetri ve Eşleştirme ile Kodlama: Kitap, simetri ve eşleştirme konularını kodlama ile birleştirir, böylece öğrencilerin düzenli ve mantıklı düşünme becerilerini geliştirmelerini destekler.

Sayfa Sayısı: Kitap, 72 sayfadan oluşur ve öğrencilere kodlama becerilerini zenginleştirmek için geniş bir pratik alanı sunar.

"Artıbir Yayınları 4. Sınıf Robotik Kodlama Dikkat Geliştirme Kitabı," öğrencilerin zeka gelişimlerini desteklerken, kodlama ve problem çözme becerilerini eğlenceli ve interaktif bir şekilde öğrenmelerine olanak tanır. Bu kitap, geleceğin teknolojik dünyasına hazırlanmak isteyen genç zihinler için harika bir kaynaktır.